Chủ Nhật, 30/06/2019

052022252832

GIÁ TRỊ JACKPOT
23.161.203.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 23.161.203.000đ
Giải nhất OOOOO 13 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 822 300.000đ
Giải ba OOO 13884 30.000đ