Thứ Sáu, 30/06/2017

010710384042

GIÁ TRỊ JACKPOT
26.077.564.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 26.077.564.500đ
Giải nhất OOOOO 34 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1973 300.000đ
Giải ba OOO 34268 30.000đ