Thứ Tư, 30/05/2018

021719273136

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.627.431.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.627.431.500đ
Giải nhất OOOOO 15 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1085 300.000đ
Giải ba OOO 18433 30.000đ