Chủ Nhật, 30/04/2017

020608111225

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
37.930.392.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 37.930.392.500đ
Giải nhất OOOOO 117 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 4183 300.000đ
Giải ba OOO 56100 30.000đ