Thứ Sáu, 30/03/2018

071118283443

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
47.232.044.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 47.232.044.000đ
Giải nhất OOOOO 38 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2081 300.000đ
Giải ba OOO 33821 30.000đ