Thứ Tư, 30/01/2019

010406133741

GIÁ TRỊ JACKPOT
70.202.846.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 70.202.846.500đ
Giải nhất OOOOO 16 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1660 300.000đ
Giải ba OOO 27981 30.000đ