Thứ Sáu, 29/12/2017

020817202939

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
105.541.617.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 105.541.617.500đ
Giải nhất OOOOO 101 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 3651 300.000đ
Giải ba OOO 55822 30.000đ