Chủ Nhật, 29/11/2020

060714183743

GIÁ TRỊ JACKPOT
32.487.853.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 32.487.853.000đ
Giải nhất OOOOO 23 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1023 300.000đ
Giải ba OOO 17211 30.000đ