Thứ Sáu, 29/11/2019

141516171934

GIÁ TRỊ JACKPOT
23.737.598.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 23.737.598.500đ
Giải nhất OOOOO 19 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 719 300.000đ
Giải ba OOO 13820 30.000đ