Chủ Nhật, 29/10/2017

010528314445

GIÁ TRỊ JACKPOT
23.994.411.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 23.994.411.500đ
Giải nhất OOOOO 27 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1562 300.000đ
Giải ba OOO 26325 30.000đ