Thứ Sáu, 29/09/2017

232830353742

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.386.322.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.386.322.000đ
Giải nhất OOOOO 20 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1166 300.000đ
Giải ba OOO 20811 30.000đ