Thứ Tư, 29/08/2018

161724283036

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.222.545.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 19.222.545.000đ
Giải nhất OOOOO 17 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1012 300.000đ
Giải ba OOO 15167 30.000đ