Thứ Sáu, 29/07/2016

030813203036

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.565.346.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.565.346.500đ
Giải nhất OOOOO 5 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 310 300.000đ
Giải ba OOO 5170 30.000đ