Thứ Sáu, 29/06/2018

061822243639

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.740.422.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.740.422.500đ
Giải nhất OOOOO 31 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1228 300.000đ
Giải ba OOO 17282 30.000đ