Thứ Sáu, 29/05/2020

041023263537

GIÁ TRỊ JACKPOT
45.537.563.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 45.537.563.500đ
Giải nhất OOOOO 24 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1270 300.000đ
Giải ba OOO 20871 30.000đ