Thứ Tư, 29/04/2020

010811131532

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.366.851.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 18.366.851.000đ
Giải nhất OOOOO 8 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 942 300.000đ
Giải ba OOO 15272 30.000đ