Chủ Nhật, 29/04/2018

031022232543

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
43.167.500.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 43.167.500.500đ
Giải nhất OOOOO 40 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1567 300.000đ
Giải ba OOO 26030 30.000đ