Thứ Sáu, 29/03/2019

021926273037

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.765.342.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 22.765.342.000đ
Giải nhất OOOOO 15 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 917 300.000đ
Giải ba OOO 15485 30.000đ