Thứ Tư, 29/03/2017

040524262837

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.913.358.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 18.913.358.000đ
Giải nhất OOOOO 41 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2931 300.000đ
Giải ba OOO 45338 30.000đ