Thứ Sáu, 29/01/2021

060708293539

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.357.120.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 21.357.120.500đ
Giải nhất OOOOO 20 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1054 300.000đ
Giải ba OOO 18157 30.000đ