Chủ Nhật, 29/01/2017

051321272945

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
75.850.074.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 75.850.074.500đ
Giải nhất OOOOO 145 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 6399 300.000đ
Giải ba OOO 101133 30.000đ