Thứ Tư, 28/12/2016

022225333843

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.524.698.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 21.524.698.500đ
Giải nhất OOOOO 103 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 5767 300.000đ
Giải ba OOO 95614 30.000đ