Thứ Tư, 28/10/2020

010407153545

GIÁ TRỊ JACKPOT
13.017.582.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 13.017.582.500đ
Giải nhất OOOOO 13 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 686 300.000đ
Giải ba OOO 11869 30.000đ