Thứ Sáu, 28/10/2016

101113141638

GIÁ TRỊ JACKPOT
42.928.404.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 42.928.404.000đ
Giải nhất OOOOO 47 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 3437 300.000đ
Giải ba OOO 56659 30.000đ