Thứ Sáu, 28/09/2018

020611131538

GIÁ TRỊ JACKPOT
44.806.838.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 44.806.838.500đ
Giải nhất OOOOO 23 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1333 300.000đ
Giải ba OOO 22636 30.000đ