Thứ Tư, 28/09/2016

030617213240

GIÁ TRỊ JACKPOT
60.841.799.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 60.841.799.500đ
Giải nhất OOOOO 26 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1107 300.000đ
Giải ba OOO 19336 30.000đ