Thứ Sáu, 28/08/2020

101114232737

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.106.010.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 18.106.010.500đ
Giải nhất OOOOO 14 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 670 300.000đ
Giải ba OOO 11789 30.000đ