Thứ Tư, 28/08/2019

010412141930

GIÁ TRỊ JACKPOT
53.879.797.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 53.879.797.500đ
Giải nhất OOOOO 39 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1275 300.000đ
Giải ba OOO 20001 30.000đ