Thứ Sáu, 28/07/2017

010409263539

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.841.331.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 22.841.331.000đ
Giải nhất OOOOO 50 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2547 300.000đ
Giải ba OOO 41798 30.000đ