Thứ Sáu, 28/06/2019

112537404145

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.710.623.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 21.710.623.500đ
Giải nhất OOOOO 16 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 770 300.000đ
Giải ba OOO 12897 30.000đ