Thứ Tư, 28/06/2017

020621283940

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.045.991.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 22.045.991.000đ
Giải nhất OOOOO 54 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2319 300.000đ
Giải ba OOO 39937 30.000đ