Thứ Tư, 28/04/2021

213940414345

GIÁ TRỊ JACKPOT
38.903.466.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 38.903.466.000đ
Giải nhất OOOOO 27 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1113 300.000đ
Giải ba OOO 18245 30.000đ