Thứ Sáu, 28/04/2017

020911121523

GIÁ TRỊ JACKPOT
30.392.235.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 30.392.235.000đ
Giải nhất OOOOO 123 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 4317 300.000đ
Giải ba OOO 60073 30.000đ