Thứ Tư, 28/03/2018

121831343542

GIÁ TRỊ JACKPOT
41.045.491.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 41.045.491.000đ
Giải nhất OOOOO 44 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1805 300.000đ
Giải ba OOO 29771 30.000đ