Thứ Tư, 28/02/2018

171921233640

GIÁ TRỊ JACKPOT
38.734.509.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 38.734.509.500đ
Giải nhất OOOOO 44 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2042 300.000đ
Giải ba OOO 33821 30.000đ