Thứ Tư, 27/12/2017

091319212730

GIÁ TRỊ JACKPOT
96.904.849.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 96.904.849.000đ
Giải nhất OOOOO 59 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 3089 300.000đ
Giải ba OOO 47677 30.000đ