Thứ Tư, 27/11/2019

030513192033

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.213.329.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 22.213.329.000đ
Giải nhất OOOOO 25 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 946 300.000đ
Giải ba OOO 15580 30.000đ