Thứ Sáu, 27/10/2017

041013212238

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.223.116.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 21.223.116.500đ
Giải nhất OOOOO 33 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1442 300.000đ
Giải ba OOO 24180 30.000đ