Thứ Sáu, 27/09/2019

060911283744

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.393.271.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.393.271.500đ
Giải nhất OOOOO 22 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 891 300.000đ
Giải ba OOO 13451 30.000đ