Thứ Tư, 27/09/2017

101933343545

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
112.128.144.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 112.128.144.500đ
Giải nhất OOOOO 85 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 3964 300.000đ
Giải ba OOO 69922 30.000đ