Thứ Sáu, 27/07/2018

022132373842

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.031.963.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 21.031.963.500đ
Giải nhất OOOOO 28 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1071 300.000đ
Giải ba OOO 16468 30.000đ