Thứ Tư, 27/07/2016

141721253137

GIÁ TRỊ JACKPOT
13.942.033.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 13.942.033.000đ
Giải nhất OOOOO 5 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 333 300.000đ
Giải ba OOO 5431 30.000đ