Thứ Tư, 27/06/2018

252729333738

GIÁ TRỊ JACKPOT
13.503.491.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 13.503.491.000đ
Giải nhất OOOOO 17 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1045 300.000đ
Giải ba OOO 16293 30.000đ