Thứ Tư, 27/05/2020

061529303742

GIÁ TRỊ JACKPOT
41.676.491.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 41.676.491.500đ
Giải nhất OOOOO 21 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1155 300.000đ
Giải ba OOO 20938 30.000đ