Thứ Sáu, 27/04/2018

102024272829

GIÁ TRỊ JACKPOT
38.250.538.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 38.250.538.000đ
Giải nhất OOOOO 31 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1444 300.000đ
Giải ba OOO 25998 30.000đ