Thứ Tư, 27/03/2019

091222243042

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.055.913.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 21.055.913.000đ
Giải nhất OOOOO 26 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1078 300.000đ
Giải ba OOO 16892 30.000đ