Thứ Tư, 26/10/2016

010816182128

GIÁ TRỊ JACKPOT
32.312.328.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 32.312.328.000đ
Giải nhất OOOOO 105 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 4120 300.000đ
Giải ba OOO 69563 30.000đ