Thứ Tư, 26/07/2017

092627304044

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.997.393.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 18.997.393.000đ
Giải nhất OOOOO 40 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2089 300.000đ
Giải ba OOO 36769 30.000đ