Thứ Sáu, 26/06/2020

092327303841

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.917.912.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.917.912.500đ
Giải nhất OOOOO 18 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 738 300.000đ
Giải ba OOO 12926 30.000đ