Thứ Tư, 26/06/2019

010509103341

GIÁ TRỊ JACKPOT
20.418.360.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 20.418.360.500đ
Giải nhất OOOOO 10 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 825 300.000đ
Giải ba OOO 13662 30.000đ